Exodus Wallet

Web page: https://www.exodus.io/

Downloads page: https://www.exodus.io/releases/


MyEtherWallet


Web page: https://www.myetherwallet.com/


Hardware wallets


Trezor

Web page: https://trezor.io/


Ledger

Web page: https://www.ledger.com